Vài suy  nghĩ qua Hội nghị việt kiều

26-11-2009 ở Hà nội và Nghị Quyết 36

 

  Nguyễn văn Trần

Vơ Nhơn Trí

I – Chánh sách Việt kiều sau 30-0475

Trước khi nói đến Hội nghị Việt kiều ở Hà nội ngày 26-11-2009 và chánh sách đối với người Việt hải ngoại của đảng cộng sản và Nhà nước hà nội ngày nay, chúng tôi tưởng nên nhắc lại chánh sách của Hà nội đối với người Việt hải ngoại và dân Miền nam sau 30-04-75 để một lần nữa thấy rỏ bản chất của chế độ .

Sau 30-04-75, đám người cầm quyền ở Hà nội không coi những người bỏ nước ra đi tỵ nạn cộng sản là nhân dân Việt nam. Chẳng phải riêng đối với những người vượt biên, mà ngay đối với nhân dân Miền nam lúc bấy giờ chấp nhận sống với chế độ, nhà cầm quyền hà nội cũng có chánh sách phân biệt đối xử, gọi dân miền nam là “dân ngụy, bọn mỹ ngụy ” một cách miệt thị, t́m mọi cách khủng bố tinh thần, trù dập, hành hạ để trả thù giai cấp. Chẳng may, “ tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa xă hội ” ngày càng tiến gần vực thẳm nên đảng và Nhà nước phải hạ giọng tỏ lời vuốt ve người việt hải ngoại để chiêu dụ họ về với đảng và Nhà nước. Ở trong nước, Hà nội thay đổi cách đối xử với dân miền nam củ, không dùng tiếng  “dân ngụy ” nữa. Không ḍm ngó, gây khó khăn với gia đ́nh có người vượt biển. Sự thay đổi này bắt đầu rỏ nét từ đầu thập niên 90 để đảng t́m thế trụ lại sau biến cố Liên sô và Đông âu sụp đổ. Hà nội bèn đưa ra Nghị quyết 08 tháng 11 năm 1993 “ Chánh sách và công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài ”. Nghị quyết 36 ban hành 26 tháng 03 năm 2004 t́ếp theo không ǵ khác hơn Nghị quyết kia, chỉ đổi mới cho phù hợp với t́nh h́nh mới, thêm một số chi tiết và giọng điệu êm dịu hơn, kèm theo một kinh phí khá lớn để tổ chức một mặt trận hùng hậu “Đại đoàn kết dân tộc ”nhằm chày “việt kiều” về với đảng và Nhà nước . Nay, Hà nội bắt đầu gọi người việt hải ngoại là “ một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc ”. Chưa đủ thắm thía t́nh nghĩa, Đỗ Mười c̣n cất cao tiếng hót “ những khúc ruột ở bên ngoài ngàn dặm của dân tộc ”. Nhưng trước đây, sau khi chiếm được Miền nam, tập đoàn hà nội đă không tiếc những lời thô bỉ dành cho dân Miền nam. Lê Duẩn : “ Một bọn lưu manh, đỉ điếm”, Phạm văn Đồng : “ bọn phản quốc”, báo chí đồng loạt hùa theo : “ Những đồ rác rưởi trôi dạc khắp năm châu bốn biển ” (1). Riêng Bộ  trưởng Y tế  Nguyễn Trọng Nhân c̣n bộc lộ tư tưởng thù hằn theo ư hệ ta/địch đối với dân miền nam nên tuyên bố trong một buổi họp tại Amsterdam, Ḥa lan : “ Những người di tảng đáng bị chặt đầu ”(2) . V́ lời tuyên bố của người Đại diện nhà cầm quyền hà nội đấy sắt máu, bị dư luận ngoại quốc phản ứng rất mạnh nên sau đó Hà nội có yêu cầu đính chánh . Lời đính chánh quanh co, không đủ sức thuyết phục .Chẳng những miệt thị dân miền nam bằng lời nói, Hà nội c̣n chỉ thị cho công an biên pḥng, cụ thể năm 76, tại Cần giờ, hảy dùng súng cối B40 bắn thẳng vào ghe tàu vượt biên khi thấy không c̣n đuổi theo bắt lại được .

Hà nội ư thức rỏ chiếm được Miền nam năm 75 chỉ mới thống nhứt được về mặt lănh thổ . Phải chiếm được khối người việt hải ngoại mới thật sự thống nhứt được Việt nam trọn vẹn . Có điều, hà nội chỉ muốn tranh thủ khối người việt hải ngoại để họ phục vụ cho quyền lợi của đảng mà thôi . Trên Tạp chí cộng sản tháng 6/2003, Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, nói rỏ chủ trương của đảng cộng sản về chánh sách Đại đoàn kết là “Đại đoàn kết trên nền tảng liên minh giửa giai cấp công nhân với nông dân và đội ngủ trí thức (…) dưới sự lănh đạo của đảng ”. Vẫn theo Phạm Thế Duyệt, Đại đoàn kết dân tộc trở thành một nhân tố quan trọng để giúp đảng vượt qua phong ba bảo táp ” và “đảng thật sự là hạt nhân lănh đạo khối đại đoàn kết toàn dân ” . Đồng thời, Mai Chí Thọ, trong một buổi hợp nội bộ, theo báo Diển Đàn tháng 4/2004, Paris, tuyên bố “ Đại đoàn kết dân tộc ” là để cho “ đảng có thể độc quyền lănh đạo ”. Lê Khả Phiêu, Tổng bí thư đảng cộng sản, trong một báo cáo chánh trị trước Đại hội đảng lần IX, tháng 4/2001, giải thích về chánh sách Đại đoàn kết “ Khối Đại đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Tổ quốc (…) dưới sự lănh đạo của đảng ( Nhân Dân, 24/04/2001) .

Thật ra, chủ trương đoàn kết toàn dân không phải là điều mới mẻ . Hà nội trước đây đă nhiều lần kêu gọi đoàn kết và cả đại đoàn kết dân tộc . Thập niên 40, để làm đoàn kết, Hồ Chí minh và đảng cộng sản lập ra Mặt trận Việt minh để đoàn kết các Tổ chức chống thực dân Pháp giành độc lập đặt dưới sự lănh đạo của đảng cộng sản, Mặt trận Liên Việt để đoàn kết thêm các tổ chức phi chánh trị và cả cá nhân do Cụ Huỳnh Thúc Kháng, một trí thức nho sĩ không cộng sản lănh đạo ( Công sản núp bên trong kiểm soát ),Mặt trận Tổ quốc để đoàn kết toàn dân. Mục đích của cộng sản nhằm đoàn ngũ hóa dân chúng để vừa khủng bố dân chúng , vừa loại những thành phần không chấp nhận sự lănh đạo của cộng sản để độc quyền lănh đạo kháng chiến đánh thực dân Pháp (3) . Do đó vừa khi đ́nh chiến, mới có cả triệu người Miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 lánh nạn cộng sản . Sau 30-04-75, hơn 2 triệu người từ Miền nam liều chết vượt biển t́m tự do. Tiếp theo, có cả đảng viên cộng sản cao cấp cũng ly khai, bỏ đảng và quyết liệt chống lại đảng, đ̣i thực thi dân chủ ở Việt nam .

Như vậy quá đủ để thấy từ Hồ Chí Minh đến Nông Đức Mạnh ngày nay, chánh sách Đại đoàn kết Dân tộc của Hà nội là tập họp toàn dân đặt đưới sự lănh đạo của đảng cộng sản thông qua Mặt trận Tổ quốc . Với cộng sản, không bao giờ có Đại đoàn kết nhằm thật sự thực hiện ḥa giải dân tộc, mọi người dân được tự do, b́nh đẳng trên cơ sở sự đồng thuận chung theo chế độ dân chủ tự do để phát huy sức mạnh dân tộc (4) . Về điểm này, ông Nguyễn Hộ, một đảng viên từ thời kháng chiến chống Pháp, giải thích rất rỏ “ Đoàn kết phải được kết hợp với ḥa giải dân tộc . Và cả hai nhiệm vụ đó phải dựa trên cơ sở dân chủ thật sự và b́nh đẳng ” .

II- Hội nghị Việt kiều

Gọi đúng tên là Hội nghị Người Việt ở nước ngoài tổ chức lần đầu tiên tại Hà nội, từ ngày 20-22 tháng 11 năm 2009 . Hội nghị này là một bước mới quan trọng trong quá tŕnh thi hành Nghị Quyết 36 tập hợp người Việt ở nước ngoài trên toàn thế giới .

Sau 5 năm ban hành Nghị Quết 36, Hà nội kiểm điểm thành quả của chánh sách chiêu dụ việt kiều, từ những vụ nổi cộm như vụ nguyễn Cao Kỳ, một sĩ quan cấp Tướng và một bộ mặt lănh đạo của Chánh quyền Miền nam củ, vụ Nhạc sĩ lớn Phạm Duy của nghệ sĩ hải ngoại, vụ Thiền sư Nhất Hạnh, một lănh tụ bề thế của một hệ phái Phật giáo hải ngoại, vụ Trại Hè Việt nam từ17-07 đến 05-08-2009 qui tụ thanh thiếu niên trên 11 Tỉnh thành từ Bắc vào Nam, vụ Đại Hội thành lập Hiệp Hội Doanh nhân việt nam ở nước ngoài từ 09 đến 10 tháng 08-2009 tại Hà nội, đến Hội Nghị Việt kiều San Francisco, từ ngày 08-09-2009, vinh danh một số việt kiều về Việt nam làm ăn từ ít lâu nay là “ tiên tiến ”, …nhận thấy tât cả đều không có ǵ đáng lấy làm phấn khởi cho lắm . Phải chăng đó là lư do đă thúc đẩy Hà nội quyết định tổ chức Hội Nghị người Việt ở nước ngoài vào cuối năm 2009 (5) ?

1/ Chuẩn bị tư tưởng

a – Vai tṛ quan trọng của  Cộng đồng người Việt hải ngoại

V́ tầm vóc quan trọng của Hội nghị qui tụ người Việt hải ngoại trên qui mô toàn thế giới, Ts  Dương văn Lượng (6), thuộc Viện Khoa Học Xă hội Nhân văn Quân sự Bộ Quốc pḥng Hà nội, đă lên tiếng trên Tạp Chí cộng sản (điện tử, tháng 8-2009), kêu gọi tăng cường vận động người Việt nam ở nước ngoài “ tham gia xây dựng đất nước trong thời kỳ mới và làm cầu nối cho mối quan hệ giửa các nước sở tại với Việt nam ”. Ông nhận định và đánh giá cao Cộng đồng người Việt hải ngoại . Hiện nay, theo nhiều người biết, có gần 4 triệu người Việt nam đang sanh sống ở 100 quốc gia và vùng lảnh thổ trên thế giới, trong số đó có hơn 80 % sanh sống ở các nước phát triển . Đại bộ phận người Việt ở nước ngoài tới nay đều có đời sống ổn định và ḥa nhập vào xă hội nơi cư trú . Thế hệ 2 có nhiều người đă bắt đầu tham gia vào chánh trường của nước sở tại từ chức vụ Dân cử địa phương, Dân cử liêng bang tới chức vụ quan trọng của Hành pháp như Thứ trưởng và Bộ trưởng .

Về chất xám, trong Cộng đồng người Việt hải ngoại có nhiều trí thức tŕnh độ học vấn và chuyên môn cao . Một số người giử những chức vụ quan trọng trong các cơ quan nghiên cứu khoa học, xí nghiệp lớn, tổ chức quốc tế như Ngân Hàng thế giới, Quỉ Tiền tệ quốc tế, …Theo ước tính, Cộng đồng người Việt hải ngoại hiện nay có tới 400 ngàn người có tŕnh độ Đại học và trên Đại học . Họ được đào tạo trong môi trường khoa học tân tiến, nhân bản, hoàn toàn không mác-lê, có nhiều kinh nghiệm trong nghiệp vụ khoa học, quản lư kinh tế, kinh doanh và hành chánh cao cấp . Họ c̣n có mối quan hệ rộng rải với các cơ sở khoa học, kinh tế ở nước sở tại và trên trường quốc tế .

Trước sức hấp dẩn của Cộng đồng người Việt hải ngoại, ông Dương văn Lượng bày tỏ ngay chủ trương của Nhà nước và đảng cộng sản là kêu gọi người Việt hải ngoại hảy giử “ vai tṛ cầu nối để Nhà nước hà nội mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia, vùng lảnh thổ, khu vực trên thế giới v́ Cộng đồng người Việt hải ngoại là nhân tố quan trọng trong việc thực hiện đường lối ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa của đảng và Nhà nước ”.

Nổ lực của ông Dương văn Lượng vận động ngựi Việt hải ngoại với những lời đường mật về hợp tác với Nhà nước xây dựng đất nước, nhưng người Việt hải ngoại thừa hiểu trong thực tế đảng cộng sản chỉ muốn móc túi và chắc óc người Việt hải ngoại cho mục tiêu duy nhứt là phục vụ quyền lợi của phe nhóm hiện đang cầm quyền mà thôi .Vai tṛ cầu nối của người Việt hải ngoại trong việc thực hiện ngoại giao cho thấy Hà nội vừa thiếu khả năng ngoại giao, vừa tự làm mất ḷng tin với các quốc gia bạn v́ bản chất lật lộng mà Chánh quyền không bao giờ biết tôn trọng những điều đă cam kết như các Hiệp ước, Công ước quốc tế . Thật ra“cầu nối”ở đây c̣n có nghĩa là nhờ người Việt hải ngoại với những quan hệ quan trọng của họ trong kỷ thương, chánh trường, mời mọc người ngoại quốc tới Việt nam đầu tư hoặc đem lại cho Việt nam những chương tŕnh viện trợ béo bở . Điều này, Chánh quyền không làm được hoặc thường gặp nhiều khó khăn v́ tai tiếng tham nhũng làm nản ḷng các quốc gia có thiện chí .

b - Nỗ lực thi hành NQ 36

Về mặt tuyên truyền ngoại vận, ông Dương văn Lượng thấy ngay Cộng đồng người Việt hải ngoại có nhiều lợi thế để quảng bá h́nh ảnh đất nước Việt nam với thế giới . Đồng thời, theo ông Lượng mong muốn, Cộng đồng người Việt hải ngoại c̣n là lực lượng quan trọng tham gia “ đấu tranh pḥng chống và vô hiệu hóa từ trước, từ xa xâm, thủ đoạn diển biến ḥa b́nh , bạo loạn lật đổ chế độ xă hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch đối với Hà nội ”.

Đúng như ông Dương văn Lượng thấy là người Việt hải ngoại có nhiều lợi thế để quảng bá h́nh ảnh Việt nam ra nước ngoài . Và họ đang làm rất tích cực . Họ tố cáo đảng cộng sản dùng công an và quân đội đàn áp dân chúng biểu t́nh chống nhà cầm quyền cướp đọat tài sản của họ, đàn áp thanh niên, sinh viên biểu t́nh chống Tàu xâm phạm lănh thổ và biển, tố cáo đảng dùng Ṭa án đàn áp những người yêu nước chơn chánh chỉ đ̣i thực thi dân chủ bằng những bản án tù . Cụ thể, không kể 13 bản án trước năm 2009, những phiên Ṭa từ cuối năm 2009 và đầu năm nay xử 17 nhà dân chủ trẻ lảnh 80 năm tù và hơn 50 năm quản chế . Ngoài h́nh ảnh hoen ố thường xuyên vế nhân quyền, Hà nội c̣n nổi bật những vụ tham nhũng cấp Nhà nước liên hệ trực tiếp với nước ngoài như vụ PMU 18, vụ PCI với Nhựt bổn, …C̣n  diển biến ḥa b́nh mà ông Lượng đề cập tới là hiện tượng đáng vui mừng v́ đông đảo đảng viên phản tỉnh về sự lương thiện, về địa vị con người, về quyền lợi đất nước, đến nay đă trở thành trầm trọng đến nổi Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thơ đảng và Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chánh trị, Trưởng ban Khoa giáo Trung Ương, đă phải than vản rằng có nhiều đảng viên cao cấp “nhạt lư tưởng, nhạt niềm tin ” (7) không c̣n sốt sắn làm nhiệm vụ . Những người bị ông Dương văn Lượng gọi là thế lực thù địch bạo loạn lật đổ chế độ xă hội chủ nghĩa là những người đ̣i hỏi thực thi dân chủ ở Việt nam một cách ôn ḥa . Nếu họ có đ̣i hỏi bỏ chế độ xă hội chủ nghĩa th́ cũng công bằng, hợp lư bởi chế độ xă hội chủ nghĩa, chẳng những là một bế tắc cho phát triển đất nước, theo đuổi chánh sách độc tài toàn trị thường xuyên đàn áp nhân dân, vô cảm trước những đau đớn của nhân dân, chấp nhận lệ thuộc Tàu v́ quyền lợi phe cánh cầm quyền, mà quan trọng hơn hết đó là một chế độ hoàn toàn không do nhân dân chọn lựa . Một chế độ không chính thống nên không được ḷng dân, mà ngựi cầm quyền cũng khinh dân v́ biết dân không có quyền quyết định số phận của họ bằng lá phiếu . Ông Dương văn Lượng chủ quan nghĩ rằng chánh sách đối ngoại mở rộng cùng với đường lối, chánh sách đại đoàn kết toàn dân tộc của đảng và Nhà nước mà trực tiếp là Nghị Quyết 36/NQ-TW, ngày 26-03-2004, của Bộ Chánh trị về công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài chính là những động lực để Cộng đồng người Việt nam ở nưóc ngoài ngày nay có xu hướng gắn bó hơn với quê hương, đất nước .

Thật t́nh th́ không có người Việt nam nào quên đât nước . Họ c̣n giử khoảng cách với đất nước của họ chỉ v́ họ không chấp nhận cái chế độ cộng sản đang cai trị đất nước của họ mà thôi . Chẳng những không quên đất nước, họ c̣n xác nhận Việt nam vẫn là đất nước của họ, chớ không phải riêng của đảng cộng sản . Bởi đảng cộng sản là một tổ chức hoàn toàn không do nhân dân mà có . Chánh quyền cộng sản cai trị Việt nam ngày nay không do nhân dân chọn lựa, trái lại đó chỉ là một thứ ngụy quyền dùng bạo lực và dối trá cai trị (8) .Ông Dương văn Lượng biết rỏ như vậy nên trong suốt bản báo cáo, ông luôn luôn nói “ đất nước, quê hương, tổ quốc ” mà hoàn toàn không thêm tỉnh từ “ xă hội chủ nghĩa ”theo sau những danh từ ấy như trước đây hoặc như khi phát biểu ở trong nước . Đừng quên cộng sản v́ chủ trương dối gạt nên luôn luôn có hai cái lưởi : họ nói chuyện với những người trong nội bộ hoặc với dân chúng trong nước khác hơn với những người Việt nam ở nước ngoài .

c - Từ Ủy Ban nâng lên Tổng Cục

Đảng cộng sản hiện nay phát động giai đoạn mới trong công tác nổ lực thực hiện Nghị Quyết 36 . Đảng chỉ thị các “cấp Ủy, Chánh quyền, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân quán triệt sâu sắc và thực hiện nhất quán quan điểm của đảng, Nhà nước coi người Việt nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt nam ”. Ông Dương văn Lượng trấn an người Việt hải ngoại rằng nhận thức của toàn đảng, toàn dân là “ Tổ quốc Việt nam ( không xă hội chủ nghĩa ) luôn chờ đợi và mở rộng ṿng tay đón những người con xa xứ trở về, sẳn ḷng tha thứ những ai đó một lần lầm lỡ, miển sao họ luôn luôn thành tâm với quê hương, đất nước …. Và đất nước chăm lo cho người Việt nam ở nước ngoài ….”

Nghe ông Duong văn Lượng nói “ Nhà nước và đảng sẳn sàng tha thứ những ai đó đă một lần lầm lỡ, …Và đất nước chăm lo người việt nam ở nước ngoài … ”, chúng tôi nghĩ phải chăng ông Dương văn Lượng đang mắc bịnh tâm thần trầm trọng nên mới chủ trương tha thứ những người việt hải ngoại đă “ một lần lầm lỡ ” ? Người phải tạ tội và sám hối trước nhân dân để được nhân dân khoan hồng, tha cho tội chống nhân loại, tội làm mất đất, mất biển cho Tàu, tội cướp đất đai, ruộng vườn của nhân dân, tội đàn áp nhân dân lương thiện bằng Ṭa án, chính là đảng cộng sản hà nội . Người mà ông gọi là một lần lầm lỡ, phải chăng đó là những người lính miền nam ? Nếu phải th́ người lính miền nam chỉ bắn giết người cộng sản trong lúc đánh nhau trong cuộc chiến xâm lược xảy ra trên lănh thổ miền nam . Tuyệt nhiên, lính miền nam không đấu tố, chém giết đồng bào vô tội bằng đấu tranh giai cấp . Chánh quyền miền nam không bắt bớ, tra tấn, trù dập có hệ thống người dân phát biểu chánh kiến của ḿnh một cách ôn ḥa v́ ở Miền nam trước 75 có đầy đủ báo chí tư nhân, có nhiều hội, đoàn thể chánh trị hoạt động công khai hợp pháp theo qui chế Hiệp hội và Chánh đảng . Quyền tư hữu được luật pháp bảo vệ nên không có nạn bạo hành, cướp nhà, cướp đất của dân như đang xảy ra ở Việt nam ngày nay mà đảng viên cộng sản là thủ phạm . Chúng tôi nhắc lại để ông Dương văn Lượng nhớ rỏ đảng cộng sản của ông vẫn là hiện thân tội ác đối với dân tộc việt nam cần được nhân dân khoan hồng khi đảng cộng sản biết thành tâm sám hối .

Đảng cộng sản hà nội v́ cùng ư hệ xă hội chủ nghĩa nên tự nguyện làm theo như Bắc kinh phát động cuộc cách mạng dân chủ nên đă tiến hành Cải Cách Ruộng Đất ở Miền Bắc từ năm 52-56 giết hại hơn 500 000 nông dân và cả đảng viên vô tội, trong đó giết tại hiện trường 172.008 người . Trong số này, ngày nay, nhà cầm quyền hà nội thừa nhận có 123 266 (71,6 %) là vô tội, đảng viên chiếm 40 % (9) . Trong Vụ nhân văn giai phẩm, những trí thức và văn nghệ sĩ ưu tú như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Hữu Loan, Trần Dần, Phùng Hoán, … bị hành hạ, trù dập cho đến ngày tàn, …Đỗ Mười rặp khuôn theo Tàu cải tạo công thương nghiệp, giết hại bao nhiêu tiểu thương tiểu chủ miền bắc ? Họ là những người làm ăn suốt đời đổ mồ hôi nước mắt tạo dựng nên sự nghiệp gia đ́nh một hôm bị cướp sạch trắng tay, bản thân c̣n bị trù dập thảm hại . Sau 30-04-75, trong Miền Nam, đảng cộng sản một lần nữa đánh tư sản mại bản, tiếp theo đánh tư sản dân tộc, những người trước đây từng nhiệt t́nh ủng hộ kháng chiến, ủng hộ Mặt Trận Gỉai phóng Miền nam, đuổi người dân đi kinh tế mới, cướp sạch sự nghiệp của họ. Trong những hành động đẩm máu này đối với nhân dân, đảng cộng sản đă làm đúng hay lầm lỡ ? Nếu làm đúng v́ cải tạo xă hội chủ nghĩa để tiến lên cộng sản chủ nghĩa, th́ ngày nay ở Việt nam có những người giàu hơn những nạn nhân của đảng cộng sản trước kia gấp trăm ngàn lần, mà họ không lao động làm ra của cải, không hề đổ một giọt mồ hôi như Lê Khả Phiêu, Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh, Vơ văn Kiệt, Đỗ Mười,Lê Đức Anh, Nguyên Tấn Dủng,…và toàn bộ thân nhân, gia nhân của họ, tất cả phải được đưa đi cải tạo v́ tham nhũng, cướp của công và trấn lột nhân dân mà giàu . Những người này đáng đền tội trước Ṭa Án nhân dân . Xử tội xong những tên ác ôn này, đảng cộng sản và Nhà nước  c̣n phải thành tâm tạ tội và sám hối trước nhân dân để được nhân dân khoan hồng . Tại sao ông Dương văn Lượng trong bản báo cáo không đề cập đến những trường hợp này ? Chánh quyền Miền nam củ có phạm những tội này đối với dân chúng miền nam không ? Ông Dương văn Lượng muốn thuyết phục người Việt hải ngoại mà bản thân ông và đảng cộng sản thiếu lương thiện .

C̣n “ đất nước chăm lo cho người Việt nam ở nước ngoài ”, th́ tại sao ông Dương văn Lượng lại tâng bốc người việt nam ở nước ngoài là khúc ruột ngàn dặm để mời gọi họ sớm về nước đầu tư, giúp đất nước phát triển ? Đảng  cộng sản và Nhà nước hà nội cần đến họ, như không có là không được, th́ tại sao c̣n phải chăm lo cho họ ? Chúng tôi nghĩ ông Lượng“tăng cường công tác thông tin đối ngoại để tuyên truyền, vận động cộng đồng người việt nam ở nước ngoài, tăng cường đầu tư cho các chương tŕnh dành cho người việt nam ở nước ngoài như đài phát thanh, TV, báo chí, Internet, …đổi mới nội dung, h́nh thức và kỷ thuật của các chương tŕnh này cho phù hợp với nhận thức, tâm lư, t́nh cảm, hoàn cảnh của bà con đang sanh sống ở nước ngoài ” cũng chỉ vô ích thôi v́ người Việt nam ở nước ngoài hiểu rỏ hay đă từng thể nghiệm bằng máu và nước mắt lời kêu gọi đoàn kết của cộng sản từ 1945 . Vẫn thấy chưa đủ, ông c̣n thúc đẩy phải nghiên cứu vận dụng nhiều h́nh thức thích hợp hơn những lời giải thích chánh sách theo NQ 36 để tuyên truyền, vận động người việt nam ở nước ngoài “ thông qua tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa, nghệ thuật, triển lăm tranh ảnh về đất nước , …các hoạt động từ thiện, du lịch, sanh hoạt khoa học, và sanh hoạt các nhóm ngay trong cộng đồng người việt nam hải  ngoại ”.

Người việt nam ở nước ngoài nếu thật sự là một bộ phận dân tộc không thể tách rời, th́ tại sao đảng cộng sản và Nhà nước không cho họ cùng làm những công tác như ông chỉ thị trên đây : họ đem về Việt nam sách báo, phim ảnh để giao lưu văn hóa, văn nghệ . Họ tổ chức những buổi hội thảo về t́nh h́nh đất nước trước hiểm họa mất nước cho Tàu . Họ nói chuyện về kinh tế thị trường, về dân chủ, về đa đảng tốt hay xấu, về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân cử tri, ... Nếu nhân dân trong nước không thích, không hưởng ứng, tẩy chay v́ đó là những thứ văn hóa đồi trụy, th́ họ dẹp bỏ, không làm nữa .

Tại sao đối với người việt nam ở nước ngoài, ông Lượng vẫn muốn họ chỉ biết tiếp thu những ǵ ông đem tới, mà không hề muốn trao đổi, có qua có lại ? Đảng cộng sản đă đến Việt nam không như những ḍng tư tưởng khác, dân chúng không có quyển chọn lựa, mà phải cam tâm chấp nhận để sống c̣n. Đảng cộng sản cầm quyền cũng không do dân chúng ủy nhiệm . V́ mất quyền căn bản đó, một bộ phận dân tộc đă bỏ nước ra đi để t́m lại cho ḿnh, gia đ́nh một đời sống tự do . Nay họ không thể dể dàng cuối đầu chấp nhận sự tuân phục vô điều kiện với cái đảng cộng sản và Nhà nước đă liên tục gây đầy dẫy tội ác với đồng bào của họ được .

Người Việt hải ngoại, chúng ta đừng coi thường chánh sách tuyên truyền, vận động người Việt nam hải ngoại của Ủy Ban về người Việt nam ở nước ngoài . Hiện nay, Ủy Ban này đă được nâng lên thành Tổng Cục thuộc Bộ Ngoại giao theo chỉ thị số 19/2008/CT – TTg do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dủng kư ngày 08-06-2008 (10) để phát huy vai tṛ chuyên trách, phối hợp với các Bộ Văn Hóa, BộThông tin, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức xă hội trong cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài  chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là chinh phục trọn vẹn cộng đồng người Việt nam hải ngoại về với đảng và Nhà nước, để chỉ phục vụ riêng cho quyền lợi của đảng cộng sản .

Ông Dương văn Lượng thiết tha ve vảng để chiêu dụ người Việt nam ở nước ngoài hảy mang tiền của, sự hiểu biết về Việt nam đầu tư, giúp nước, nhưng thực ra là để giúp phe cánh cầm quyền thêm vững mạnh lâu dài, nhưng đồng thời ông cũng không quên đề cao “ cảnh giác,  ngăn ngừa kẻ địch kích động gây chia rẻ, chống phá Việt nam ”, phát huy các “ lực lượng tiến bộ, yêu nước trong Cộng đồng người việt nam ở nước ngoài ” để “ ngăn ngừa và làm giảm bớt mức độ nguy hiểm của các âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt nam từ nước ngoài hướng về Việt nam ”.

Như vậy phải chăng những nổ lực của người việt hải ngoại tranh đấu cho nhân quyền ở Việt nam và thúc đẩy mạnh tiến tŕnh dân chủ hóa Việt nam thật sự đă làm cho đảng cộng sản quan tâm và lo sợ ? Chúng ta, từ nay, nên kiểm điểm lại để phối hợp đồng bộ hơn những nổ lực mà chúng ta đă làm từ truớc giờ để cùng nhắm thẳng những mục tiêu ưu tiên ?

2/ Kết quả Hội nghị

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy Ban Nhà nước về Người Việt nam ở nước ngoài, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị (11), đọc báo cáo tổng kết 2 ngày hội nghị . Bản báo cáo của ông tập trung vào 4 điểm, kết quả của 4 Ban làm việc chuyên đề : xây dựng Cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài, giử ǵn và phát huy bản sắc và văn hóa truyền thống dân tộc, vai tṛ của chuyên gia, trí thức và doanh nhân góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước, tổng hợp kiến nghị của 4 Ban chuyên đề .

a – Đoàn kết và ḥa hợp với đảng

Qua bản báo cáo của ông Nguyễn Thanh Sơn, Hội nghị chỉ nhằm kêu gọi “ người Việt nam hải ngoại tại nơi định cư hảy giử sự quan hệ chặc chẻ với các tổ chức của  Ủy Ban Nhà nước về người Việt nam ở nước ngoài, đem khả năng và tiền bạc về xây dựng đất nước dưới sự lănh đạo của đảng cộng sản ”. Tức ư muốn nói tất cả người Việt nam ở nước ngoài ngày nay đều được đảng và Nhà nước cộng sản hà nội xem chung là người dân của ḿnh hết cả . Như người dân hiện sống trong nước . Người đọc tuyệt nhiên không thấy trong 900 người tham dự Hội nghị có ai tỏ ra thắc mắc, ưu tư về t́nh trạng đất đai và hải phận bị mất vào tay giặc Tàu,về những trường hợp đảng và Nhà nước bắt bớ, trù dập những người lên tiếng phản đối giặcTàu xăm lược như Cô Phạm Thanh Nghiên bị Ṭa án Hải pḥng xử 4 năm tù ở, 3 năm quản chế chỉ v́ cô để trong nhà tấm bảng ghi câu “ Hoàng Sa và Trường Sa là của tôi ”,về thân phận những nhà báo đang bị tù tội, mất việc làm v́ đă viết phơi bày ít nhiều sự thật của chế độ tham những, những người yêu nước đ̣i hỏi dân chủ và nhân quyền ôn ḥa, hoàn toàn không bạo động, bi bắt giam và ra Ṭa lảnh án từ 5 năm đến 16 năm tù ở và từ 3 đến 5 năm quản chế ( Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Trần Anh Kim, Trần Khải Thanh Thủy, …), những người dân bị mất nhà cửa, ruộng vười v́ đại họa đảng viên cường hào ác bá cướp giựt, …

Bản báo cáo của ông Nguyễn Thanh Sơn chỉ lập lại cụ thể hơn, hay triển khai những chỉ thị của ông Dương văn Lượng trong báo cáo trước đây . Hoàn toàn không có ǵ mới đáng quan tâm hơn .

Nhận xét về ngôn ngữ, cả hai ông Dưong văn Lượng và Nguyễn Thanh Sơn đều nói bằng lưởi gổ “ Made in China ” . Khi nói về đất nước, yêu nước, Tổ quốc, …hai người đều né tránh tỉnh từ “ xă hội chủ nghĩa ” như trong các báo cáo khác trước dân chúng trong nước hay trong nội bộ. Hai người đều kêu gọi “người Việt hải ngoại thực hiện chủ trương ḥa hợp, đại đoàn kết dân tộc của đảng và Nhà nước, với các chánh sách mở rộng, xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ ….”.Dương văn Lượng và Nguyễn Thanh Sơn đều kêu gọi người Việt hải ngoại “ ḥa hợp ”, tức về với đảng cộng sản, chấp nhận theo chủ trương của đảng, mà không hề nói“ ḥa giải ”dân tộc trong những tranh chấp do hoàn cảnh lịch sử tạo nên ngoài quyền lợi chánh đáng của dân tộc .“ Đại đoàn kết dân tộc ”của hai ông Dương văn Lượng và Nguyễn Thanh Sơn không ǵ khác hơn là đại đoàn kết dưới trướng của đảng cộng sản . Bởi Nhà nước là đảng . Dân tộc là đảng . Cũng như vua Louis XIV của Pháp đă nói “ Nhà nước là Ta ”. Đảng cộng sản luôn luôn mang nặng mặc cảm tự tôn cho ḿnh đứng trên dân tộc, nắm được chơn lư lịch sử. Thái độ trịch thượng này, liệu có đảng viên lương thiện nào có thể chấp nhận được không? 

b - Mở rộng mạng lưới tuyên truyền ra hải ngoại

Ông Nguyễn Thanh Sơn đặc trọng tâm trong công tác thông tin dành riêng cho Cộng đồng người việt hải ngoại như TV, báo in, báo điện tử của đảng, Chánh phủ, mặt Trận Tổ quốc, …phải “ cung cấp những thông tin chính xác và cập nhật cho kiều bào về mọi mặt của t́nh h́nh đất nước ”.

Vậy ông Nguyễn Thanh Sơn hảy phổ biến rộng rải cho Cộng đồng người Việt hải ngoại biết rỏ ở Việt nam ngày nay, Chánh quyền c̣n giam giử bao nhiêu tù chánh trị ? Hảy công bố hồ sơ đất đai, lảnh hải, bị Tàu cưởng chiếm và thái độ xử lư của đảng và Nhà nước hà nội trong các vụ này, hợp đồng khai thác khoáng sản với Tàu, cách sử dụng ngân sách quốc gia, tài sản riêng của đảng cộng sản và cách thủ đắc như thế nào ? Cơ quan nào có quyền kiểm soát tài sản của đảng ? Tại sao Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhứt lại không có quyền biết đến tài sản của đảng ? Đây là những thông tin rất b́nh thường về t́nh h́nh đất nước mà dân chúng ở bất kỳ một nước dân chủ nào cũng có quyền biết, không cần đ̣i hỏi Chánh phủ phải công bố . Nay Cộng đồng người Việt hải ngoại quan tâm lên tiếng đ̣i hỏi quyền được thông tin và quyền được biết sự thật về t́nh h́nh đất nước theo tập quán dân chủ của nước sở tại nơi họ đang sanh sống . Ít nhứt, về các điều cụ thể trên đây .

Trong lúc đảng vẫn bưng bít kín sự thật, nhờ mạng lưới thông tin ngày nay, Cộng đồng người Việt hải ngoại đă biết được ít nhiều sự thật về các hồ sơ đen ấy nên đă tố cáo đảng và Nhà nước thoả hiệp với Tàu nhượng đất và biển cho Tàu để đổi lấy chế độ được tồn tại lâu dài, có điều kiện tiếp tục vơ vét thêm nhiều tiền của của nhân dân nữa . Hiện tại, đảng ủy của 10 Tỉnh (Lạng son, Quảng ninh, Cao bằng, Nghệ an, Hà tỉnh, Quảng nam, B́nh định, Kontum, B́nh dương) kư kêt với các xí nghiệp Tàu bắc kinh, đài-loan và đại-hàn hợp đồng cho thuê dài hạn 50 năm tái cứu xét 264 000 mẩu đất rừng khai thác kinh doanh . Các xí nghiệp ngoại quốc đang ồ ạt phá rừng, lấy gổ, chiếm mặt bằng . Giai đoạn kế tiếp xây dựng khu cư xá, làng mạc  cho công nhân người tàu, đại hàn do xí nghiệp đem tới . Cách làm ăn này của đảng cộng sản là phá hủy đất nước về các mặt chiến lược môi trường, kinh tế xă hội .Một thứ tội bán nước của đảng cộng sản . Đó là nói lên sự thật chủ trương của đảng và Nhà nước, chớ không phải bóp méo sự thật như ông Sơn nói . Trong chiến tranh vừa qua, đảng và Nhà nước cộng sản hà nội tuyên truyền cho rằng Chánh quyền Sài g̣n là Mỹ Ngụy, không có tính chính thống, tức một Chánh quyền không phải của nhân dân . Nhưng Chánh quyền Miền nam cho đến ngày 30-04-1975 chưa làm mất một tất đất vào tay giặc . Trái lại, ngày 19-01-1974, Hải quân Miền nam anh dũng chiến đấu với quân tàu xăm lược để bảo vệ Hoàng Sa, trong lúc đó đảng và Chánh quyền hà nội lên tiếng chống lại hành động ái quốc của Miền nam nhằm bênh vực phe xă hội chủ nghĩa anh em với nhau . Qua phản ứng đó, Hà nội đă bộc lộ rỏ một Chánh quyền không biết tôn trọng chủ quyền quốc gia, trái lại c̣n đề cao tinh thần lệ thuộc Tàu . Chúng ta từ đây phải gọi Chánh quyền ở Hà nội là Hán Ngụy (12) để làm bộc lộ bản chất bán nước của đảng cộng sản .

c – Tăng cường mạng lưới công an làm Thầy chùa ra hải ngoại

Về nhu cầu sanh hoạt tâm linh, ông Nguyễn Thanh Sơn lấy làm tiếc “ trong nước chưa hổ trợ được nhiều . Các phần tử phản động lợi dụng t́nh h́nh này đang t́m cách lôi kéo bà con vào các hoạt động tâm linh không lành mạnh hoặc đi ngược lại lợi ích của Cộng đồng, đất nước và dân tộc ”. Phải chăng để tăng cường sự hổ trợ mà ngày 16/07/2009, tại trụ sở Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt nam, Ủy Ban Nhà nước về người Việt nam ở nước ngoài với ông Nguyễn Thanh Sơn, và Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt nam, với Huề thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt nam, đă cùng nhau kư kết một Chương tŕnh phối hợp công tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp Giáo Hội thực hiện công tác phật sự đối với người Việt nam ở nước ngoài, mở rộng quan hệ, hoạt động của Giáo Hội sang các nước có đông kiều bào sanh sống, tham gia vào các hoạt động vận động người Việt nam ở nước ngoài do Ủy Ban, tức Ủy Ban về người Việt nam ở nước ngoài, chủ tŕ . Ông Nguyễn Thanh Sơn vui mừng v́ đây là lần đầu tiên Nhà nước kư kết với Giáo Hội một chương tŕnh hoạt động chung nhằm vào người Việt nam ở nước ngoài (13) .

Chúng ta phải hiểu ngày nay Hà nội nổ lực mở rông và nâng cao việc thực thi NQ 36 mà thực chất của chương tŕnh hoạt động chung này không ǵ khác hơn là đưa đông đảo công an ra hải ngoại làm Thầy chùa, để vừa đánh phá uy tín Phật giáo, phá nát ḷng tín ngưởng chơn chánh của Phật tử hải ngoại gốc tỵ nạn cộng sản, làm t́nh báo và mượn danh nghĩa đạo kinh tài cho đảng .

Trong lời tuyên bố của Giáo Hội và của Ủy Ban Nhà nước hoàn toàn không thấy có chủ trương hoằng pháp, quan tâm tới đạo pháp, mà chỉ nhằm vận động người Việt hải ngoại theo NQ 36 đoàn kết dưới sự lănh đạo của đảng . Chánh sách muôn đời của cộng sản, khi tiêu diệt tôn giáo không được th́ tha làm phước, nhưng phải biến tôn giáo làm công cụ phục vụ cho quyền lợi của đảng .

Ông Sơn nói “ trong nưóc chưa hổ trợ được nhiều ”, tức chưa gởi ra hải ngoại đủ số công an làm thầy chùa để quản lư hệ thống chùa chiền ỏ hải ngoại như đảng đang quản lư hệ thống chùa chiền ở Việt nam ?

Chúng tôi quả quyết ở hải ngoại không có những phần tử phản động, chỉ có những người tố cáo đảng và Nhà nước đàn áp quyền tự do tín ngưởng ở Việt nam . Đó là việc làm chánh đáng để bảo vệ những giá trị văn hóa dân tộc và những quyền bất khả nhượng . Xâm phạm tới những quyền này mới đi ngược lại lợi ích của Cộng đồng, đất nước và dân tộc như đảng cộng sản chủ trương trong chánh sách về tôn giáo của đảng . Nhân đây, v́ ông Sơn đặc biệt quan tâm đến tầm quan trọng của Phật giáo trong Cộng đồng người việt hải ngoại, ông Sơn hảy cho chúng tôi biết trong chánh sách về tôn giáo hải ngoại, đảng và Nhà nước của ông đă đào tạo được bao nhiêu công an làm Thầy chùa và bố trí trụ tŕ bao nhiêu chùa ở hải ngoại ? Đây là những Thầy chùa công an có nhiệm vụ làm suy đồi Phật pháp, làm nản ḷng Phật tử chơn chánh, làm tan nác hệ thống chùa chiền xây dựng được từ sau những ngày đầu tỵ nạn, để trong những ngày tới, chỉ c̣n lại những chùa chiền theo hệ thống công an của đảng và Nhà nước mà thôi . V́ những chùa chiền này và thầy chùa đều chỉ biết phục vụ đúng quyền lợi của đảng và Nhà nước .

d - Đảng kinh tài bằng xuất khảu lao động

Ông Sơn nh́n nhận “công tác quản lư xuất khẩu lao động c̣n một số yếu kém ” . Ông Sơn nên nói rỏ hơn cho đúng sự thật là Chánh sách “ Xóa đói giảm nghèo ” và “ Đề Án hổ trợ các Huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động ” với hệ thống Ngân Hàng Chánh sách Nhà nước yểm trợ, trực tiếp làm hợp đồng cho vay có thế chấp bất động sản, giới thiệu người để hướng dẩn người đi lao động nước ngoài đi qua Anh làm việc, lương tháng 5 000 us$, trong 4 tháng đủ trả nợ ngân hàng . Nhưng trên thực tế là qua Anh trồng cần sa và lương chỉ có 350 bản anh/tháng . Người đi lao động, với số lương ấy, không đủ sống một ḿnh tại Anh . Chỉ vài tháng sau, v́ không trả được nợ cho Ngân Hàng thuộc Chánh sách xóa đói giảm nghèo, tài sản thế chấp của họ bị tịch thâu và phát mải mà họ không c̣n được một đồng xu . Khi bị tai nạn chết, Sứ quán không thèm ngó ngàn tới công dân của ḿnh . Hiện tại, đảng và Nhà nước không chấp nhận hồi hương những người đi qua Anh lao động theo hợp đồng với Ngân Hàng Chánh sách Nhà nước v́ đảng bảo đây là những người đi lao động bất hợp pháp (14) .

Ông Dương văn Lương, Viện Khoa học nhân văn Quân sự Bộ Quốc pḥng và ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao nước Công Ḥa Xă Hội chủ nghĩa Hà nội, nh́n nhận đây là “một số yếu kém ” hay là sự lật lộng của đảng và Nhà nước nhằm chủ yếu cướp đoạt tài sản cuối cùng của dân nghèo Miền Trung ở các tỉnh Thanh Nghệ Tịnh qua trung gian bất chánh của các Ngân Hàng Chánh sách và những tổ chức môi giới ? Chế độ Cộng Ḥa Xă hội chủ nghĩa ở Việt nam là độc tài toàn trị th́ không thể nói là không biết những hành động tội ác này được .

Hiện tại, ở trong rừng Tétéghem và Grande Synthe thuộc thành phố cảng Calais miền Bắc nước Pháp, cách Paris chừng 300 km, c̣n hơn 200 người tuổi từ 17 đến 45 đang sống trong cơ hàn chờ mà chưa bao giờ sẽ được đưa qua Anh lao động, tức trồng cần sa . Họ đă vay Ngân hàng Chánh sách Nhà nước có thế chấp tài sản số tiền từ 15 000 us$ để chi trả cho Tổ chức tuyển người đưa đi lao động ở Anh . Người hướng dẩn họ trên đường đi và quản lư họ tại nơi tạm trú trong rừng là công an (15 ) . Hai ông có trách  nhiệm làm sáng tỏ việc này, thật ḷng bảo vệ quyền sống cho người dân trong nước tốt hơn là lo o bế chiêu dụ người Việt hải ngoại trong lúc này . Hai ông hảy chỉ thị viên Đại sứ hà nội tại Paris tới Calais điều tra t́nh trạng thảm hại này để sớm cứu vớt những nạn nhân của chế độ xă hội chủ nghĩa của hai ông .

e – Giử ǵn và phát huy truyền thông tốt đẹp …

Ông Sơn cho biết “ đảng và Nhà nước đang hổ trợ người Việt nam ở nước ngoài giử ǵn và phát huy bản sắc và truyền thông tốt đẹp dân tộc, phẩm giá của con người Việt nam, …”. Khi nói điều này, ông Nguyển Thanh Sơn nên xem lại người Việt nam ở nước ngoài có ai một lần vi phạm tội vào Siêu thị ăn cắp có hệ thống , chở hàng ăn cắp về Việt nam buôn bán như vụ ở Nhựt mà thủ phạm là nhân viên Hàng không do đảng và Nhà nước gởi đi công tác ? Vụ PCI với Nhựt mà phía Nhưt đă xử lư đúng pháp luật . C̣n đảng và Nhà nước hà nội đă làm tới đâu?  Sao không biết thấy xấu hổ với người ta ? Nhân viên Hàng không cầm nhiều trăm ngàn tiền mặt vào Úc bị bắt . Và nhiều lần . Tiền ở đâu có nhiều vậy ? Và cầm để làm ǵ cho cảnh sát Úc bắt ? Ông Sơn dạy “ giử ǵn phẩm giá con người Việt nam, tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp với nhân dân sở tại ”. Vi phạm luật pháp quốc tế, ăn cắp hàng Siêu thị, tham nhũng hối lộ không xét xử, đó là những ấn tượng tôt đẹp với nhân dân sở tại , theo ông Sơn à ? Ấn tượng tốt đẹp, mà sao Giám mục Ngô Quang Kiệt, lúc xảy ra vụ ăn cắp Siêu thị ở Nhựt, lớn tiếng “ Tôi lấy làm nhục nhả khi phải cầm hộ chiếu Cộng Ḥa Xă hội chủ nghĩa Việt nam ra nước ngoài ” ?

f – Trí thức phản biện là chống đảng

Ông kêu gọi trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt ở nước ngoài về góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong lúc đó đảng và Nhà nước chủ trương ngược đải trí thức, doanh nhân trong nước . Cụ thể qua vụ IDS, đảng và Nhà nước đă không cần nghe những ư kiến đúng đắng, có giá trị về hiểu biết, của những người nặng ḷng ái quốc . Đảng đă chủ trương dẹp bỏ tổ chức IDS . Những người của IDS lên tiếng phản biện với tâm huyết vụ IDS  liền bị ông Nguyễn văn Hưởng, Thú trưởng công an, lên án một cách trịch thượng thiếu văn hóa : “ Đảng lănh đạo, không phản biện ǵ hết . Phản biện là chống đảng ”!

Khi biết rỏ bộ mặt thật của đảng và Nhà nước đối với trí thức, cụ thể như trường hợp Gs Hoàng Tụy hưởng ứng chủ trương cải tổ giáo dục đưa ra đề nghị phải cải tổ từ gốc, tức bỏ triết lư giáo dục mác-lê th́ bị phản bác mạnh, đối với doanh nhân ở trong nước, đảng và Nhà nước không biết tôn trọng quyền làm ăn của họ, trái lại c̣n t́m cách bắt bớ và cướp giựt tài sản của họ, như vụ Trịnh Vỉnh B́nh trước đây và sợ bị Ṭa án quốc tế xử thua thiệt mà c̣n bị mang tiếng nên phải điều đ́nh với nạn nhân, th́ trí thức và doanh nhân hải ngoại lương thiện, tâm huyết thật sự, chắc chắn không có ai muốn về hợp tác xây dựng đất nước trong lúc này. Họa chăng có một số rất ít người gọi là trí thức ở nước ngoài, mà ông Lê Diển Đức, nhà báo gốc người Việt ở Ba-lan, tức đi du học thời Ba-lan công sản, nhận diện những người này là “ trí thức về Việt nam đánh giày bằng lưởi cho cán bộ công sản ” (16), mới chen lấn nhau về hưởng ứng theo lời kêu gọi của đảng và Nhà nước hà nội mà thôi . Thậm chí, ông Phạm Xuân Ân, kư giả làm t́nh báo cho Hà nội tại Sài g̣n , sau 75, về Hà nội bị hạ tầng công tác và giam lỏng 2 năm, sau được móc lon Thiếu tướng để nghỉ hưu . Trước khi chết, ông căn dặn người nhà đừng chôn ông gần những người cộng sản !

V́ thấy rỏ tầm quan trọng của lực lượng người Việt hải ngoại, ông Nguyễn Thanh Sơn cố bám chặt nên chỉ thị cho các Cơ quan Đại diện Việt nam ở nước ngoài phải cần “ mở rộng hơn về phạm vi và đối tượng tiếp xúc, tranh thủ một số nhân vật mới nổi nhằm phục vụ công tác vận động, củng cố Cơ quan ta về nhân lực, kinh phí để đáp ứng nhu cầu về công tác cộng đồng hiệu quả hơn ”.

Kết thúc bản tổng kết Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Sơn cho rằng Hội nghị là “cơ sở quan trọng phục vụ tổng kết việc thực hiện NQ 36 của Bộ Chánh trị và Chương tŕnh hành động của Chánh phủ về công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài vào năm 2010 và qua đó phát huy trí tuệ của Cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài đóng góp vào việc chuẩn bị cho Đại Hội XI của đảng ”.

Chúng tôi quả quyết với 2 ông Dương văn Lượng và Nguyễn Thanh Sơn trong Cộng đồng Người Việt nam ở nước ngoài chỉ có vài người c̣n mang nặng nghiệp vô minh mới hưởng ứng NQ 36 và Chương tŕnh hành động của Chánh phủ về công tác đối với Người Việt nam ỏ nước ngoài . Đây là những “ thằng ngốc hữu ích ”, nói theo Lê-nin . Gọi họ là hữu ích bỡi họ là những người chạy theo chế độ, nịnh bợ chế độ, làm lợi cho chế độ, c̣n ngốc v́ không đủ khả năng giác ngộ cách mạng, không thể trở thành đảng viên như hai ông . C̣n những người không ngốc nên không chấp nhận cộng sản, chống lại cộng sản, hoặc những người sống trong chế độ hay của chế độ, dám phê phán sai trái của chế độ, th́ bị đảng và Nhà nước xem là những phần tử xấu, phản động, bắt cho ở tù .

III- Đánh giá tổng kết Hội nghị

Nh́n chung Hội nghị Người Việt ở nước ngoài hôm 26-11-2009 tại Hà nội chỉ là cơ hội để đảng và Nhà nước cộng sản tuyên truyền chánh sách đường lối của đảng và Nhà nước luôn luôn gắng bó với cộng đồng người việt hải ngoại, đánh giá cao địa vị và vai tṛ của người việt hải ngoại trong sự hợp tác xây dựng đất nước . Hà nội kêu gọi người việt hải ngoại đoàn kết với cộng đồng dân tộc, tức đoàn kết dưới trướng của đảng cộng sản hà nội . Đảng cộng sản và Nhà nước hoàn toàn không nhắc tới tại sao có khối 4 triệu người việt sanh sống ở hải ngoại ngày nay để Hà nội kêu gọi họ đoàn kết và về giúp nước . Số người Việt ỏ hải ngoại lên tới 4 triệu phải hiểu đă có không dưới nửa triệu là bà con ruột thịt của họ đă bỏ ḿnh trong ḷng Đại dương khi vượt biển, chết dọc đường rừng núi trên đường đi t́m tự do vào những năm 89/90 khi các trại tỵ nạn hải đảo đóng cửa . Cũng chỉ v́ cưởng bách áp đặc chế độ xă hội chủ nghĩa trên cả nước mà Hà nội đă gây ra thảm họa cho dân tộc . Đảng cộng sản và Nhà nước hà nội chưa bao giờ biết nhận lỗi, biết sám hối những tội ác tày trời của ḿnh đối với dân tộc . Chí ít, những lời hối tiếc về những tội ác ấy, cũng không . Đảng cộng sản lúc nào cũng cho ḿnh không bao giờ sai lầm (!) .

Trái lại, với thái độ của kẻ lănh đạo lương thiện, có văn hóa cao, Nhật Hoàng và Chánh phủ Nhật thành tâm cúi đầu nhận lỗi đă gây ra thảm cảnh chiến tranh trước các dân tộc nạn nhân ở Á châu .

Gần đây, Giáo Hoàng ở Vatican tỏ lời xin lỗi các nước ở Âu châu v́ trong Thế chiến II Vatican đă có thời gian ngắn cộng tác với Đức quốc xă .

Xin lỗi chỉ là cử chỉ nói lên sự biết lỗi của người làm lỗi. Nhưng quan trọng, đó là cử chỉ của người văn minh v́ có văn hóa .

Đảng cộng sản hà nội chẳng những không biết xin lỗi đồng bào, c̣n chủ trương đập phá những mộ bia, những tượng đài kỷ niệm thuyền nhân trên các đảo tỵ nạn ở Nam-dương và Mă-lai .Phải chăng làm như vậy, Hà nội muốn quên quá khứ, xóa bỏ hận thù, thực hiện tinh thần Nghị Quyết 36 ? Qua những hành động thô bạo đó, đảng và Nhà nước công khai biểu lộ ḷng thù hận đối với cả những tấm bia đá, tức thù hận cái quá khứ của khối người Việt hải ngoại, thế mà đảng và Nhà nước c̣n can đảm ca ngợi họ là “khúc ruột ngàn dặm”, “ một bộ phận dân tộc không thể tách rời ”, bảo họ “ hảy quên đi quá khứ, cùng nh́n về tương lai”, “tha thứ cho những ai đă một lần lầm lỡ,” và c̣n mời gọi họ về hợp tác xây dựng đất nước ? Đâu là liêm sĩ của kẻ lănh đạo Chánh quyền ? Người ta nói đúng cộng sản chỉ biết mục tiêu mà thôi !

Thử nh́n lại cái đảng đang lănh đạo đất nước có hơn 3 triệu đảng viên, có ai là người được nhân dân tín nhiệm và chọn lựa không ? Thế mà 14 tên của Bộ Chánh trị lại nắm trọn quyền sanh sát cả dân tộc, không chia sẻ, không khoang nhượng, c̣n thẳng tay đàn áp những người yêu nước lương thiện muốn đóng góp ư kiến cải thiện chế độ, xây dựng đất nước .

Vậy thử hỏi đảng cộng sản và Nhà nước có phải là những người thật ḷng biết quí trọng giá trị con người hay chỉ biết ham mê của cải và cần sử dụng sự hiểu biết của kiều bào hải ngoại cho ích lợi riêng của nhóm cầm quyền ?Tuy con người làm ra của cải, nhưng đảng cộng sản vốn là con đẻ của chủ nghĩa duy vật nên chỉ biết của cải là trên hết .Với cộng sản, con người chỉ là một đơn vị kinh tế .

Nếu biết trọng người, họ đă không có thái độ lớn lối, cao ngạo của “người thắng trận”, của kẻ cầm quyền như thế. Vẫn là thái độ kiêu căng vô lối của kẻ thành công nhờ tài dối gạt và bạo lực,nên không cần nghe ai ngăn cản hay phản biện . Họ chỉ cần dạy bảo, ban ơn, ban phát bằng khen, huân chương . Những điều này, chỉ có những người thiếu nhân cách và thiếu tự trọng mới có thể cúi đầu tiếp nhận (17 ) .

Rất tiếc trong Hội nghị đă không có đại biểu dám lên tiếng đặt vấn đề trọng đại về lănh thổ, lănh hải, hải đảo, về bảo vệ ngư dân, về khai thác bô-xít, về viện IDS tại sao bị Nhà nước ra lệnh đóng cửa, về đảng là một hệ thống tham nhũng, về mạng Tia Sáng, về Nghị quyết 97 ...

Biết trước bản chất trịch thượng, kẻ cả và vô ơn bạc nghĩa của đảng cộng sản nên tuyệt đại đa số người Việt ở nước ngoài vẫn thờ ơ, trong khi  vốn liếng vật chất và nhân sự của khối người Việt hải ngoại vô cùng phong phú,  như một khối vàng ṛng  của cả 2, 3 thế hệ . Sức mạnh này vẫn ở ngoài tầm huy động của thứ chính quyền độc đoán và tham lam.

Chỉ khi nào ở Việt nam có một chế độ dân chủ tự do thật sự không xă hội chủ nghĩa, th́ lúc ấy, chỉ lúc ấy, người việt hải ngoại sẽ tức khắc cùng nhau mang  tài sản và hiểu biết về giúp đất nước quê hương, không một chút e ngại đắn đo . Lúc ấy, chỉ cần một thời gian ngắn đủ cho Việt nam vươn lên, rút ngắn khoảng cách với các nước láng giềng (18).

Yêu nước, giử nước và xây dựng đất nước, đó chính là Văn hoá Việt nam muôn đời . Hội nghị này có riêng một ban hội thảo về Văn hoá Dân tộc. Nhưng diễn đàn này đă không dám đặt vấn đề quan trọng, vấn đề cốt lơi là văn hoá chánh trị đă có trong nếp sống văn hóa dân tộc . Khi đất nước bị một chế độ bạo ngược cai trị, th́ phải thay đổi chế độ ấy bằng một chế độ của dân,do dân, v́ dân . Tức một chế độ mà người dân có thực quyền kiểm soát hữu hiệu và thường xuyên người cầm quyền . Bởi v́ không có ǵ vô văn hoá, phản văn hóa hơn là người cai trị dân của ḿnh lại cậy độc quyền về quyền lực tước đoạt hết mọi quyền tự do của dân, chỉ nhằm phục vụ riêng cho lợi ích của phe nhóm cầm quyền như hiện nay ở Việt nam .

Cuối cùng, nếu người cầm quyền khinh người mà chỉ biết trọng của th́ rồi sẽ không tránh khỏi số phận của Liên sô và Đông âu củ tự sụp đổ v́ cái "chủ nghĩa xă hội hiện thực" bất nhân bất nghĩa, chà đạp quyền tự do của toàn dân mà lại bất lực mở ra tương lai .

Thật vậy biến cố ở Liên-sô và Đông âu trước đây đă ám ảnh đảng cộng sản hà nội cho tới ngày nay . Hôm 20-12-2009 (19), tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp xúc và làm việc với đoàn đại biểu các học giả quốc tế sang Việt nam dự Hội thảo khoa học “ Lư luận mác-xít và thực tiển thế giới ngày nay ”, ông Nguyễn Minh Triết đă bộc lộ nổi lo sợ dai dẳng ấy “Việt nam luôn thắm thía bài học về Liên-sô và các nước Đông âu trước đây ”. Nên “Việt nam đặt ưu tiên hàng đầu vấn đề xây dựng đảng . Đảng cộng sản là hạt nhân lănh đạo, v́ vậy phải xây dựng đảng vững mạnh, luôn được nhân dân tín nhiệm . Đảng phải phục vụ lợi ích của toàn dân tộc” .

Trên thực tế ngày nay, ở Việt nam xă hội chủ nghĩa, đảng viên chức vụ càng cao, quyền hành càng mạnh, th́ càng giàu sụ trong lúc đó người dân ngày càng nghèo và càng bị Chánh quyền trấn lột . Chánh quyền cướp đoạt tài sản của dân chúng trở thành phổ biến . Điển h́nh, ngày 30-11-2009, tại Đồng Muối, Khu Tân B́nh, Phường Phước Long, Nha trang, hàng ngàn người dân tập trung biểu t́nh phản đối Chánh quyền cườp đất đai của họ . Lập tức đảng và Nhà nước gởi hàng trăm công an trang bị roi điện, dùi cui, ṿi ṛng, xe xúc đất, kéo tới giải tán biểu t́nh . Có nhiều người bị thương và 13 người bị bắt, ném lên xe chở đi (20) .

Nhưng ông Nguyễn Minh Triết vẫn khẳng định “Việt nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xă hội . V́ chỉ có đi lên chủ nghĩa xă hội mới đảm bảo công bằng cho toàn xă hội . Việt nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xă hội, bởi đây là con đường sẽ đem lại tương lai tươi sáng cho dân tộc việt nam ”. Nhà thơ Nguyễn Duy (21) ở Việt nam chứng kiến toàn cảnh đất nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xă hội từ nhiều năm qua :

“ ….Xứ sở ph́ nhiêu sao thật lắm ăn mày

Xứ sở nhân t́nh sao thật lắm thương binh

Đi kiếm ăn đủ kiểu

Nạng gổ khua rổ mặt đường làng

Xứ sở thông minh, sao lắm trẻ em thất học …”

                                                    (Nguyễn Duy, Tổ Quốc nh́n từ xa)

Ngày nay, Ts Vũ Minh Khương ở Việt nam, nh́n về tương lai Việt nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xă hội “ Khó khăn trong quyết định của mỗi người chúng ta hôm nay không phải là làm cách ǵ để đất nước tiến lên, mà là làm ǵ để chúng ta không lùi tiếp nữa, bởi đường lùi của chúng ta c̣n rộng rải thênh thang lắm ”(22).

Ông Chủ tịch nước Cộng Ḥa Xă hội chủ nghĩa Việt nam Nguyễn Minh Triết phải có can đảm thừa nhận đảng cộng sản cầm quyền hiện nay là một hệ thống tham nhũng cấp quốc gia.  Tài sản quốc gia bị mất cắp do tham nhũng là bao nhiêu ? Ai là người bị thiệt tḥi ? Để biết rỏ điều này, không có ǵ hay hơn và dể làm hơn là đảng và Nhà nước hảy ra lệnh cho nhân dân tố cáo tham nhũng, mở cuộc điều tra tài sản của các ông Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dủng, Phạm Thế Ruyệt, Độ Mười, Trần Đức Lương, Lê Đức Anh, …Có làm như vậy th́ mới thật ḷng xây dựng “đảng làm hạt nhân lănh đạo, luôn được nhân dân tín nhiệm, xă hội công bằng ”, như ông Nguyễn Minh Triết khẳng định . Tài sản của những người này có trả về cho ngân sách quốc gia, th́ họ cũng không bị thiệt tḥi v́ không có một đồng xu nào của họ do mồ hôi lao động làm ra mà bị mất .

Con đường chủ nghĩa xă hội của ông Nguyễn Minh Triết chỉ mở ra cho dân tộc Việt nam“con đường lùi rộng rải thênh thang ”. Thế mà ông Nguyễn Minh Triết kiên định tiến lên, th́ Người Việt nam ở nước ngoài chắc chắn cũng kiên định chống lại, nổ lực tranh đấu cho Việt nam, đất nước của họ, phải sớm có được một chế độ thật sự dân chủ tự do (đơn giản và cụ thể như sau đây : đa đảng chớ không phải độc đảng, phải có ứng cử và bầu cử tự do chớ không phải đảng cử dân bầu, các quyền tự do căn bản phổ quát theo LHQ chớ không phải theo    cộng sản giải thích, tam quyền phân lập hoàn toàn độc lập với nhau chớ không phải phân nhiệm dưới sự lănh đạo của đảng ).

Điều này không phải là ước mơ, mà là một tất yếu lịch sử bởi Liên-sô và Đông âu là tiền lệ và tiền lệ này c̣n đang thật sự ám ảnh những người cầm quyền ở Việt nam .

Trước kia, có ai dám đoán Cộng sản đang ngự trị gần phân nửa thế giới bổng một hôm sụp đổ như chưa bao giờ có cộng sản .

Th́ ngày mai này ai dám quả quyết chế độ độc tài của những người Hán Ngụy ở Hà nội không chịu chung số phận với các nước cộng sản đàn anh Liên-sô và Đông âu trước đây ?                                

 
 

Vơ Nhơn Trí

  Nguyễn văn Trần

Ghi chú

(1) Vơ Nhơn Trí và trần Thanh Hiệp, Viển Tượng Việt nam, số 3, 10/2004, Paris

(2) Far Eastern Economic Revew, 18-11-93, Hongkong (Tạp Chí Viển Đông Kinh tế, Hồng kông)

(3) Nguyễn văn Trần, Thử  nh́n lại chánh sách Đoàn kết, Viển tượng Việt nam, số 5, 11/2005, Paris

(4) Vơ Nhơn Trí và Trần Thanh Hiệp, Viển Tượng Việt nam, sđd

(5) Thông Tin số 49, trang 36, Hannover, Đức

(6) Dương văn Lượng, Tăng cường vận động Người Việt nam ở nưóc ngoài tham gia xây  dựng đất nước trong thời kỳ mới, Tập Chí Cộng sả điện tử, 8/2009, Hà nội . Những phần kế tiếp liên hệ tới ông Dương văn Lượng đều trong tài liệu này .

(7)  Bùi Tín, Thông Tin số 49, trang 38, Hannover, Đức

(8) Vơ Nhơn Trí, Việt nam cần đổi mới thật sự, trang 142, Đông Á, 2003, Canada, trích Soljenitsyne, nhà văn Nga, giải Nobel nói : “Bạo lực cách mạng được nâng lên thành thể chế. Dối trá của đảng và Nhà nước đối với nhân dân được nâng lên thành quốc sách. Hai hiện tượng này có quan hệ gắn hữu cơ gắn bó mật thiết với nhau ” .

(9) Lịch sử Kinh tế VN 1945-2000, do Viện Kinh tế VN xb, Hà nội, NVT trích dẩn trong “Nh́n lại Cuộc Cải cách Ruộng đất Miền Bắc và cuộc Cải cách Điền địa Miền nam “, Viển Tượng Việt nam, số 10, 7/2008, Paris và trên mạng DHSPSG .

(10) Nguyễn Tấn Dũng, có thể đọc tại : thuvienphapluat.com

(11) Nguyễn Thanh Sơn, báo cáo tổng kết Hội nghị về NVNONN, Hà nội, quehuongonline.vn

(12) Tiếng của Gs Steve B. Young gọi cộng sản và những người cầm quyền ở Hà nội ngày nay

(13) Thông Tin số 49, Hannover, Đức

(14)  Huỳnh Tâm, Chọn đường cỏ, bỏ mạng đường xa, Lật mặt mafia cộng sản hà nội, nhanai@online.fr và các bài của Nguyễn thị Cỏ May về đề tài này, trên dhspsg.org

(15) Huỳnh Tâm và Nguyễn thị Cỏ may, đd

(16) Lê Diển Đức, Không biết cách nóimạng ttvn, ngày 15/12/2009.

(17) Bùi Tín, Kết quả Hội nghị Người Việt ở nước ngoài, phổ biến trên mạng, ngày 24/11/2009 .

(18)  Bùi Tín, đd

(19) vietnamplus.vn

(20) Việt Báo online, ngày 02/02/2010 .

(21)  Nguyẽn Duy do Lê Diển Đức trích dẩn trong Chân Dung Việt Kiều, ledienduc.wordpress.com, 9-12-2009

(22) Ts Vũ Minh Khương do Lê Diển Đức, đd

 
 
 

Trang Nhà  :

 

Tiếp nhận thư tín :